Minicasco – alternatywne ubezpieczenie komunikacyjne

Minicasco, czy inaczej AC mini lub smart casco to alternatywa dla podstawowej wersji tego dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego AC. Mniejszy zakres, ale i mniejsza cena przyciągają do skorzystania z tej opcji.

Czym jest minicasco i co wchodzi w jego zakres?

Minicasco ma takie samo przeznaczenie jak klasyczna jego wersja. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie odszkodowania, rekompensaty kosztów poniesiony w związku z naprawą własnego pojazdu po jego uszkodzeniu lub utracie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zakres jest węższy, a co dokładnie obejmuje zależy już od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokładna oferta opisana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie mniej jednak, co do zasady, większość towarzystw w jego ramach wyróżnia:

 • Kradzież pojazdu;
 • Szkodę całkowitą;
 • Szkody powstałe w wyniku działania sił natury, np. grad. W tym jednak przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć różne wyróżnienie działania żywiołów. Jedno może uwzględniać ulewę, a drugie już niekonicznie. Należy to sprawdzić przed podpisaniem umowy!

Ubezpieczenie komunikacyjne minicasco nie będzie miało zastosowania w przypadku małych kolizji czy zarysowania pojazdu. Jest to jednak dobra opcja dla tych, dla których pełna ochrona autocasco znacznie przewyższą możliwy do wydania budżet, lub po prostu nie widzą potrzeby ubezpieczenia samochodu w aż tak bogatej wersji.

Jakie towarzystwa proponują minicasco?

Minicasco jest jeszcze nie do końca docenianym produktem na rynku ubezpieczeniowym, dlatego też nie wszystkie towarzystwa mają w swojej ofercie możliwość jego zawarcia. Ofertę taką możemy uzyskać od następujących towarzystw:

 • PZU: zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. kradzież pojazdu, kradzież części jego wyposażenia (włamanie), zderzenie ze zwierzęciem lub człowiekiem. Limity w tym zakresie wskazane są w OWU;
 • Proama: AC mini będzie obejmować nie tylko Polskę, ale i Europę. W zakresie znajduje się kradzież samochodu oraz szkody spowodowane przez żywioły i zwierzęta. Jakie warunki muszą być spełnione,aby otrzymać odszkodowanie wskazane jest w ogólnych warunkach;
 • Link4: zawarcie polisy Smart casco obejmie zasięgiem Polskę oraz Europę. Towarzystwo proponuje różne warianty i w zależności od tego, który zostanie wybrany, zależy zakres ubezpieczenia. Może objąć: działanie żywiołów, wystąpienia szkody całkowitej w różnych przypadkach, szczegółowo wyróżnionych oraz kradzież auta, w tym także kradzież z włamaniem czy rozbój.

Na wyróżnienie zasługuje oferta Uniqi, która w swoim minicasco daje ochronę w razie kradzieży i działania sił przyrody, nie tylko w Europie, ale i Maroku, Izraelu oraz Tunezji. Oprócz wskazanych już towarzystw, zawarcie mini casco możliwe jest także w MTU i You Can Drive, ale swoim zasięgiem obejmie jedynie Polskę. 

Zakres Minicasco jest dużo węższy niż w przypadku pełnej jego wersji, ale jest dobrą opcją dla tych, którzy szukają tańszej alternatywy, aby poczuć się bezpieczniej.

 

 

 

NNW kierowców i pasażerów jako jeden z rodzajów ubezpieczenia komunikacyjnego

Jednym z najpopularniejszych rodzów dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jest NNW – następstwa nieszcześliwych wypadków, skierowane zarówno do kierowców, jak i pasażerów. Dzięki niemu w razie wypadku, kończącego się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią możemy liczyć na odszkodowanie.

Co to jest NNW i kiedy można je zawrzeć?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczególnie przydatne jest dla kierowcy – sprawcy wypadku, który w razie przewidzianego w OWU zdarzenia może tylko z tej polisy skorzystać. Tylko z tej, bowiem nie przysługuje mu odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC. Z kolei dla pasażerów pojazdu stanowi ona dodatkowe wsparcie, czyli oprócz odszkodowania z polisy OC, będą mogli ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swoich ogólnych warunkach wskazuje zakres tego ubezpieczenia. W większości przypadków pokrywają się one między sobą, obejmując następujace zdarzenia:

 • śmierć wskutek NNW;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • pobyt w szpitalu wskutek NNW.

Polisa ta zawierana jest zazwyczaj w pakiecie: OC+NNW. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć ją w późniejszym okresie. Wówczas ochrona z tytułu NNW komunikacyjnego będzie trwała do momentu zakończenia okresu trwania obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego (OC). Porównując zakup pakietowy i samodzielny, składka jest dużo korzystniejsza w pierwszym przypadku.

Suma ubezpieczenia przy NNW

Istotnym czynnikiem w wypadku ubezpieczenia komunikacyjne – NNW jest suma ubezpieczenia (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/). W zależności od wariantu, który wybierzemy, tak będzie w razie konieczności liczony procent do wypłaty. Towarzystwa nie dają dowolności wpisania kwoty jaką chcemy, żeby obejmowało, ale mają już ustalone standardy. Każde z nich samodzielnie ustala przedziały i limity, w których może wybierać ubezpieczający. Im mniejsza suma ubezpieczenia, tym mniejsza składka. Zazwyczaj cena ta będzie wahać się w granicach kilkudziesięciu złotych. Tabela, jak jest liczona kwota do wypłaty zawarta jest zawsze w ogólnych warunkach towarzystwa. Nie mniej jednak, pełna kwota wypłaty występuje jedynie w przypadku śmierci. Mniej poważne urazy, jak np. złamanie obojczyka zaczynają się od 1% i rzadko przekraczają wartość dwucyfrową.

Wypowiedzenie polisy NNW

Polisa NNW jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, a to oznacza, że wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta następuje jej automatyczne rozwiązanie. Nie trzeba więc składać dodatkowych oświadczeń. 

 

 

Czym kierować się przy wyborze assistance pojazdu?

Assistance należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki niemu kierowca i pasażerowie otrzymają profesjonalną i kompleksową pomoc w trudnej sytuacji na rynku. 

Co zakresowo obejmuje assistance?

Wybierając się samochodem na wakacje, a nawet w trakcie jazdy do pracy może nam się zdarzyć wypadek, kolizja czy po prostu awaria samochodu. Jeżeli chcemy mieć ochronę, w razie wystąpienia nieprzewidzianych, losowych zdarzeń na drodze należy zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie assistance. Każde działające na rynku ubezpieczeniowym towarzystwo w swojej ofercie posiada taką możliwość. Podobnie jak w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych, tak i tutaj możemy dokonać wyboru spośród kilku różnych wariantów. Można je podzielić na zakres podstawowy i rozszerzony. To co ubezpieczenia komunikacyjne (z którymi zapoznasz się tutaj: https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/) zawierają, uzależnione jest od ubezpieczyciela, który w dowolny sposób może tworzyć ofertę. Zazwyczaj jednak są one do siebie podobne, a różnice stanowią tylko niewielki procent. Można więc przyjąć, że podstawowy wariant zawiera:

 • Pomoc na miejscu zdarzenia w przypadku unieruchomienia pojazdu (jeżeli jest taka możliwość i w określonych w OWU przyczynach unieruchomienia);
 • Holowanie pojazdu w związku z jego unieruchomieniem do wskazanego miejsca lub najbliższego warsztatu. Limit kilometrowy jest ograniczony, a jego wysokość zależna od towarzystwa;

Powyższy zakres może być rozszerzony o:

 • Zwiększenie limitu km holowania pojazdu w związku z jego unieruchomieniem;
 • Rozszerzenie zakresu, dzięki któremu holowanie pojazdu będzie możliwe, np. zgubienia kluczyków, zbicia przedniej szyby; 
 • Udzielenie usług informacyjnych; 
 • Udostępnienie (we wskazanych w OWU okolicznościach) pojazdu zastępczego;
 • Zapewnienie możliwości kontynuowania podróży;
 • W razie konieczności pokrycie kosztów zakwaterowania.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić, co mieści się w wybranym przez nas wariancie, tak by w razie konieczności skorzystania z assistance nie było rozczarowania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze assistance?

Bardzo podstawowy zakres assistance, często jest gratisowo dodawany do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zazwyczaj obejmuje on holowanie około 50 km po wypadku. Jeżeli jednak chcemy ten wariant rozszerzyć to z jednej strony musimy liczyć się z większym kosztem składki ubezpieczeniowej, a z drugiej powinniśmy dokładnie sprawdzić zakres. Uwagę należy zwrócić w szczególności na:

 • zakres terytorialny: różne towarzystwa i różne warianty mają swoje wyłączenie terytorialne ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj mamy możliwość wyboru pomiędzy Polską, a Polska+Europa.
 • holowanie: każdy wariant charakteryzuje się limitami kilometrowymi;
 • auto zastępcze: jeżeli towarzystwo proponuje taką opcję w danym wariancie, to w jakich przypadkach można z niej skorzystać;
 • zakwaterowanie: jakie są warunki do spełnienia; 
 • usługi serwisowe: w większości ofert assistance obejmuje próbę usprawnienia samochodu na miejscu zdarzenia, np. wymiana opony;
 • wyłączenia od odpowiedzialności.

Sytuacje losowe na drodze mogą przydarzyć się każdemu. Pomoc w razie ich wystąpienia jest zazwyczaj na wagę złota. Wykupienie więc dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego assistance jest doskonałym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które dużo podróżują. Wybór powinien być poprzedzony szczegółową analizą oferty, a podpisanie umowy sprawdzeniem kwestii wyłączenia odpowiedzialności.